Главная RSS Контакты
Издательство МОРИОН Компендиум OnLine Украинский Медицинский Часопис Фармэнциклопедия Геоаптека

Содержание номера

№ 49 (420) 22 декабря 2003 г.

В архив

Без ПДВ: всі зареєстровані ЛЗ та частина ВМП
Без ПДВ: всі зареєстровані ЛЗ  та частина ВМП 17 грудня 2003 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 1949 "Про перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладання податком на додану вартість". Український фармацевтичний ринок отримав чергову можливість для власного розвитку та підвищення рівня медикаментозного забезпечення населення. Згідно з постановою звільняються від обкладання ПДВ операції з продажу лікарських засобів, що входять до Державного реєстру лікарських засобів. Постановою також затверджено перелік виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладання ПДВ. Подію можна назвати визначальною. Коротко нагадаємо перипетії, що їй передували.
#420 (49) 22.12.2003
Препарат НЕБИДО компании «Шеринг АГ» получил первое одобрение в Европе
Новый препарат Небидо (тестостерона ундеканоат) производства компании "Шеринг АГ", применяемый для заместительной терапии при недостаточности тестостерона, был одобрен в Финляндии для лечения гипогонадизма у мужчин.
#420 (49) 22.12.2003
Pharmaco в українському дзеркалі «Балканфарми»
Міжнародна фармацевтична компанія Pharmaco (Ісландія) - провідний виробник лікарських засобів у себе на батьківщині, власник і партнер багатьох фармацевтичних компаній за її межами - динамічно розвивається на ринках багатьох країн світу. В Україні інтереси групи компаній Pharmaco обстоює представництво компанії "Балканфарма", яке днями відвідало найвище керівництво компанії, - головний виконавчий директор компанії "Балканфарма" Крістіан Сверріссон і директор з розвитку бізнесу Йонас Тріггвасон.
#420 (49) 22.12.2003
Кадровые проблемы на фармрынке:проблема № 2 — куда пойти учиться?
Кадровые проблемы на фармрынке:проблема № 2 — куда пойти учиться? В предыдущей публикации ("Еженедельник АПТЕКА", № 48 (419) от 15 декабря 2003 г.) мы ознакомили читателей с кадровыми проблемами на фармацевтическом рынке, связанными с подбором персонала. Продолжая цикл по материалам конференции "Кадровые проблемы на фармацевтическом рынке", данную публикацию посвящаем не менее важному вопросу - повышению образовательного уровня сотрудников фармацевтических компаний.
Где же получить подобное образование и как сделать практическое применение этих знаний действительно эффективным? Предлагаем вашему вниманию обзор выступлений, посвященных этим вопросам.
#420 (49) 22.12.2003
Ф-ГЕЛЬ нові можливості локальної терапії захворювань опорно-рухового апарату
Ф-ГЕЛЬ нові можливості локальної терапії захворювань опорно-рухового апарату Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) - одні з найширше застосовуваних у клінічній практиці лікарських засобів. Понад 80% терапевтів, ортопедів, травматологів і ревматологів призначають НПЗП пацієнтам із запаленням різної природи та локалізації, болем і лихоманкою (Чичасова Н.В. и соавт., 1988). В Україні зареєстровано близько 170 препаратів цієї групи для місцевого застосування. Тому очевидна актуальність їх оптимального вибору з позицій ефективності та безпеки.
#420 (49) 22.12.2003
Терапия выбора при ИБС
Несмотря на все усилия, направленные на профилактику ишемической болезни сердца (ИБС), заболевание по-прежнему поражает широкие массы населения. По социально-экономическим последствиям ИБС занимает одно из первых мест среди других заболеваний в мире.
ПРЕДУКТАЛ® MR - основной представитель нового класса, который стал первым антиангинальным препаратом с метаболическим механизмом действия, включенным в европейские и американские методические рекомендации по лечению ИБС.
#420 (49) 22.12.2003
Проблемы медицинского рынка в Украине: мнения зарубежных компаний
Проблемы медицинского рынка в Украине: мнения зарубежных компаний 11 декабря 2003 г. в Киеве состоялось заседание Медицинского комитета Американской торговой палаты, в котором приняли участие представители медицинских и фармацевтических компаний, входящих в эту организацию, а также сотрудники Коммерческого отдела Посольства США в Украине. В ходе встречи обсуждались особенности развития и основные проблемы медицинского рынка в нашей стране на современном этапе. Мнения участников заседания было решено суммировать и изложить в письме Медицинского комитета Американской торговой палаты в адрес Министерства здравоохранения Украины.
#420 (49) 22.12.2003
Реєстрз’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2004 році
Реєстр конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, які проводитимуться у 2004 році, складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 1991 року № 332 «Про порядок проведення наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з’їздів, симпозіумів, семінарів» на основі заявок, які надійшли від організацій — ініціаторів проведення згаданих заходів.
#420 (49) 22.12.2003
Постсоциалистическая Европа: страхование, возмещение, НДС…
Эстония. Новый закон о медицинском страховании в Эстонии предусматривает ряд изменений в системе возмещения государством стоимости лекарственных средств.
Латвия. Президент Латвии одобрил поправку к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающую введение с 1 мая 2004 г. НДС на медикаменты в размере 9%, однако обратился к парламенту страны с предложением рассмотреть возможность снижения ставки налога до 5%.
Словакия. С 15 ноября 2003 г. в Словакии вступила в силу новая схема возмещения стоимости ЛС. Согласно принятому закону, все рецептурные препараты подразделяются на 3 категории.
#420 (49) 22.12.2003
Владислав Страшный: «При решении вопросов, касающихся цен на лекарственные средства, возможен только комплексный подход!»
<I>Владислав Страшный</i>:  «При решении вопросов, касающихся цен на лекарственные средства, возможен только комплексный подход!» Оценивая опыт стран, которые прошли "метаморфоз" от планово-административной экономической системы к ее антиподу (свободному рынку) и базируясь на нем - с одной стороны, анализируя нынешнее состояние украинской экономики в целом и отрасли здравоохранения в частности - с другой, я со всей ответственностью заявляю: в нынешней ситуации попытки введения НДС на медикаменты - шаг не только преждевременный, но и опасный.
"Эксперименты" с ценообразованием можно проводить только в условиях "зрелого" фармацевтического рынка, то есть когда потребление лекарств осуществляется пропорционально структуре заболеваемости в стране.
#420 (49) 22.12.2003
ЕС: страны-кандидаты усиливают прессинг
Представители стран - кандидатов в члены Европейского Союза консолидируют усилия, направленные на недопущение внесения в законодательство ЕС положений, предусматривающих продление сроков действия исключительных прав на данные о лекарственных препаратах на всей территории Сообщества после его расширения. В совместном заявлении министров здравоохранения стран ЕС говорится, что последние предложения об изменениях в европейском законодательстве и трактовании понятий "генерики" и "биогенерики" не могут отвечать интересам граждан, проживающих в странах, вступающих в ЕС.
#420 (49) 22.12.2003
«Гедеон Рихтер» — 2004: компоненты инвестиционной привлекательности
«Гедеон Рихтер» — 2004: компоненты инвестиционной привлекательности Специалисты пяти крупнейших инвестиционных фондов мирового масштаба на основании результатов проведенного ими анализа динамики экономической и хозяйственной деятельности определили круг компаний, приобретение акций которых в 2004 г. будет наиболее выгодным. В проспективном обзоре на эту тему, который был опубликован известным международным деловым изданием "Форбс" в середине текущего года, упоминаются 25 компаний, которые будут наиболее привлекательны для инвестиций в будущем году. Лишь три из них относятся к фармацевтической отрасли. Среди них - два признанных гранда мирового фармрынка, мощных транснациональных научно-производственных концерна: "ГлаксоСмитКляйн" (Великобритания) и "Мерк Шарп энд Доум" (США).
Примечательно, что третьей фармацевтической компанией, которую журнал "Форбс" приводит в числе наиболее перспективных с точки зрения прироста рыночной капитализации и доходности акций, впервые стал восточноевропейский производитель лекарственных средств - компания "Гедеон Рихтер Рт." (Венгрия), продукция которой хорошо известна украинским потребителям и специалистам. Этот факт стал поводом для встречи корреспондента "Еженедельника АПТЕКА" с главой представительства компании "Гедеон Рихтер" в Украине Яношем Сабо.
#420 (49) 22.12.2003
Киевский витаминный завод: планирование успеха
Киевский витаминный завод: планирование успеха ЗАО "Киевский витаминный завод" динамично развивается на протяжении последних 2 лет и относится к числу тех отечественных фармацевтических предприятий, которые демонстрируют европейский подход к завоеванию рынка, включающий постоянное совершенствование качества выпускаемой продукции и современные маркетинговые стратегии. Об основных итогах 2003 г. и планах на 2004 г. корреспондент "Еженедельника АПТЕКА" беседовал с председателем правления ЗАО "Киевский витаминный завод" Владимиром Телявским.
#420 (49) 22.12.2003
Постанова КМУ від 17 грудня 2003 р. № 1949
Про перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
#420 (49) 22.12.2003
Указ Президента України від 17 грудня 2003 р. № 1455/2003
Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу
#420 (49) 22.12.2003
Кабінет міністрів УкраїниПостанова від 28 листопада 2003 р. № 1853
Про призначення Данилова С.А. заступником голови Державної служби Лікарських засобів і виробів медичного призначення
#420 (49) 22.12.2003
Міністерство охорони здоров’я УкраїниДержавна служба лікарських засобів і виробів медичного призначенняНаказ від 19.11.2003 р. № 26
Про затвердження положення про Раду з питань реєстрації виробів медичного призначення Державної служби Лікарських засобів і виробів медичного призначення та її склад
#420 (49) 22.12.2003
Кабінет міністрів УкраїниПостанова від 12 грудня 2003 р. № 1928
Про призначення Демченко І.Б. першим заступником голови Державної служби Лікарських засобів і виробів медичного призначення
#420 (49) 22.12.2003
Державне підприємство «Український науково-дослідний центр фармації» за участі державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення
організовує у січні-березні 2004 р. цикл інформаційно-консультативних семінарів в обласних центрах України на тему:
"Система ліцензування виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки),
роздрібної, оптової торгівлі лікарськими засобами.
Вимоги до відомостей, що подаються для одержання ліцензій.
Контроль за дотриманням ліцензійних умов".

З питань організації семінарів звертатися:
02660, МСП-660, Київ, вул. М. Раскової, офіс 203
Державне підприємство "Український науково-дослідний центр фармації"
Тел./факс: (044) 516-43-66, 516-72-63
#420 (49) 22.12.2003
Допомога національному фонду «Україна — дітям» від компанії USV Limited
Нещодавно у щорічній доброчинній акції "Вітамінізація", спрямованій на забезпечення українських дітей необхідними вітамінами, взяла участь індійська фармацевтична компанія USV Limited.
#420 (49) 22.12.2003
Протокол № 6 ліцензійної комісії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 03.12.2003 р
ПЕРЕЛІКИ № 1 і 2 СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ВИДАЧУ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ (ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЙ ТА ВИДАЧІ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ) НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ
(згідно з додатком 1 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 03.12.2003 р. № 6, затвердженого Наказом Державної служби № 44 від 03.12.2003 р.)
ПЕРЕЛІКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗА ЗАЯВАМИ ЯКИХ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, РОЗДРІБНОЇ ТА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ (ВНЕСЕНІ ЗМІНИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО РЕЄСТРУ)
(згідно з додатками 2 і 3 до протоколу Ліцензійної комісії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 03.12.2003 р. № 6, затвердженого Наказом Державної служби № 44 від 03.12.2003 р.)
#420 (49) 22.12.2003
Орви: оперативная информация
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, с 8 по 15 декабря в нашей стране зарегистрировано 63 175 случаев заболевания гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
#420 (49) 22.12.2003
АЛЬГІРЕМ — розв’язання проблеми лікування грипу в малюків
Проблема лікування маленьких дітей, хворих грипом, завжди була актуальною: антивірусні препарати повинні добре переноситися малюками, у той же час виявляти виражену клінічну дію. Ефективним препаратом, який застосовується для лікування грипу типу А, що найчастіше спричиняє поширення епідемії, є римантадин. Над зниженням його токсичності, поліпшенням переносимості, що дає змогу призначати препарат малюкам, останнім часом працювали російські вчені. У результаті цих досліджень з'явився ефективний антивірусний препарат АЛЬГІРЕМ, який дозволено призначати дітям віком від 1 року.
#420 (49) 22.12.2003
Медикаменты лактации не помеха, если применять их правильно
Медикаменты лактации не помеха, если применять их правильно 16 декабря в консультативно-диагностической поликлинике Республиканской детской больницы ОХМАТДЕТ состоялась пресс-конференция, посвященная Всеукраинской неделе грудного вскармливания. Пресс-конференция проходила в рамках семинара-совещания "Больница, доброжелательная к ребенку", организованного по инициативе Министерства здравоохранения Украины при поддержке ЮНИСЕФ - детского фонда Всемирной организации здравоохранения.
#420 (49) 22.12.2003
КВАДЕВІТ: 14 компонентів здоров’я
КВАДЕВІТ: 14 компонентів здоров’я Відомо, що вітаміни відіграють важливу роль у життєдіяльності людини.
В Інституті геронтології АМН України створений полівітамінний препарат КВАДЕВІТ, до складу якого, крім вітамінів, входять мікроелементи та біологічно активні речовини.
Для детальнішого ознайомлення з препаратом ми запросили до розмови учасника створення КВАДЕВІТУ - провідного наукового співробітника Інституту геронтології АМН України, кандидата медичних наук Марію Заїку і лікаря та вченого, який має багатий досвід вивчення і застосування препарату в клінічній практиці - завідуючого відділенням загальної терапії та профілактики прискореного старіння Інституту геронтології АМН України, доктора медичних наук Валерія Шатила.
#420 (49) 22.12.2003

Подписка на новости


№ 49 (420) 22 декабря 2003 г.
PDF-версия номераСредневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине на апрель 2017Мы в социальных сетях:

Еженедельник Аптека в Твиттере Еженедельник Аптека на Facebook Еженедельник Аптека в Google+